ORDIN nr.1.371/M.93/26208/2636/10336/601/156/1159 din 2011
al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.371 din 22 septembrie 2011
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.M.93 din 11 noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Numar/data: Ordin nr.26208 din 19 octombrie 2011
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Numar/data: Ordin nr.2636 din 14 decembrie 2011
Emitent: Ministerul Justiției
Numar/data: Ordin nr.10336 din 3 octombrie 2011
Emitent: Serviciul Român de Informații
Numar/data: Ordin nr.601 din 13 octombrie 2011
Emitent: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Numar/data: Ordin nr.156 din 6 octombrie 2011
Emitent: Serviciul de Informații Externe
Numar/data: Ordin nr.1159 din 12 octombrie 2011
Emitent: Serviciul de Protecție și Pază
Publicare: M.Of. nr. 894/16 dec. 2011


Sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 04:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.