ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.111 din 14 decembrie 2011
privind comunicațiile electronice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.111 din 14 decembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.140/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 1/2012
- Senat: P.L. nr. L145/2012
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 925/27 dec. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
  L. nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice
  L. nr.510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
  L. nr.370/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
  H.G. nr.1.208/2007 privind condițiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum și a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor
Modifică: O.U.G. nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
- modifică art. 6 lit. c)
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
- abrogă ordonanța cu excepția prevederilor cap. IV "Dreptul de acces pe proprietăți", precum și a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și alin. (2)
  O.U.G. nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
- modifică art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (2) lit. d) și e), art. 10 alin. (1) pct. 2 și 7, art. 10 alin. (2) pct. 24; introduce alin. (11) la art. 4, lit. g) la art.6 alin. (2), art. 61, alin. (6) la art. 12, alin. (21) la art. 14; abrogă art. 6 alin. (1) lit. c)
  H.G. nr.810/2009 privind condițiile referitoare la sistemele de acces condiționat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune
- abrogă hotărârea cu excepția prevederilor art. 5 și art. 8 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și (3)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.140/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
- modifică art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (4), art. 28 alin. (1), art. 31 alin. (3) și (6), art. 51 alin. (1) lit. d), art. 51 alin. (3) lit. a), art. 51 alin. (4) și (7), art. 53 alin. (1) lit. c), art. 54 partea introductivă, art. 102, art. 103, art. 126 alin. (3), art. 141 alin. (2) lit. c), art. 142 pct. 25, 49, 50 și 52, art. 151 alin. (1) lit. e), art. 153, art. 160 alin. (2) lit. e), mențiunile privind transpunerea normelor comunitare; introduce alin. (11) la art. 22, alin. (5) la art. 130, pct. 81 la art. 158, pct. 91 la art. 158; abrogă art. 31 alin. (7)
Modificată: O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (1) pct. 46, art. 4 alin. (2), art. 50 alin. (3), titlul paragrafului 2 de la cap. V secțiunea 1 subsecțiunea 2, art. 51 alin. (1) partea introductivă, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 120 alin. (1), art. 120 alin. (2) lit. a), art. 142 pct. 20 - 24, introduce pct. 54 la art. 4 alin. (1), art. 591 - 598, pct. 241 - 2418 la art. 142
  L. nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
- modifică art. 13 alin. (2), (4) și (6), art. 135 alin. (1); introduce art. 131, alin. (9) și (10) la art. 120, lit. a1) la art. 151


Vineri, 22 martie 2019, 03:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.