ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.114 din 21 decembrie 2011
privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.114 din 21 decembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.195/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 50/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 octombrie 2012
Publicare: M.Of. nr. 932/29 dec. 2011
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- abrogă art. 11 la 1 oct. 2012
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.195/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
- modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, art. 3 pct. 4 lit. c), art. 7 alin. (2) partea introductivă, art. 22 lit. b), art. 56, art. 102 lit. l), art. 127 alin. (1), art. 128 alin. (6) și alin. (10) lit. b), art. 154, art. 156 lit. b), art. 161 alin. (2), art. 174, art. 181, art. 185 alin. (1) lit. n), art. 188 alin. (2), art. 189 lit. a) și e), art. 189 lit. j) și l), art. 190 alin. (1) și (2), art. 193 alin. (1) lit. b); introduce lit. c) la art. 9 alin. (1), alin. (2) la art. 51, art. 1791, lit. e1) la art. 189, lit. x) la art. 189, lit. g) și h) la art. 193 alin. (1), alin. (4) la art. 193; abrogă art. 128 alin. (2)-(5)
Modificată: O.U.G. nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
- modifică art. 1 alin. (2), art. 3 pct. 4 lit. d) și e), art. 3 pct. 10, art. 4, art. 7 alin. (2), art. 20 alin. (2) și (3), art. 22 lit. c), art. 51 alin. (2), art. 56, art. 102 lit. a) și b), art. 103, art. 128 alin. (1), (6), (7), (9) și (11), art. 134 alin. (2) lit. a) și b), art. 136 alin. (2) lit. a) și b), art. 138 alin. (2) lit. d), art. 152 alin. (3), art. 178 alin. (2), art. 188 alin. (1), art. 189 lit. m) și n), art. 191 alin. (1) și (3), art. 192 alin. (2), art. 193 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 193 alin. (4), art. 196 și art. 197; introduce alin. (3) la art. 51; abrogă art. 185 alin. (1) lit. o)
  O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
modifică art. 1 alin. (1) lit. b) si d), art. 1 alin. (2), art. 3 pct. 28 si art. 22 lit. a); introduce pct. 171 si 172 la art. 3, alin. (3) la art. 107, alin. (11) la art. 109 si art. 1161
  D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție


Miercuri, 29 iunie 2022, 00:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.