ORDIN nr.5.298/1668 din 2011
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de stat și particulare autorizate/acreditate, asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viată sănătos

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.298 din 7 septembrie 2011
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Numar/data: Ordin nr.1668 din 9 decembrie 2011
Emitent: Ministerul Sănătății
În vigoare: intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 25/12 ian. 2012
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.3.461/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011
  O. nr.761/2012 al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011, precum si pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor
  O. nr.1.294/2012 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
  O. nr.1.002/2015 al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării științifice privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
  O. nr.3764/2018 al ministrului educației naționale și al ministrului sănătății pentru completarea anexei nr. 2 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătătii nr. 5.298/1.668/2011


Joi, 20 februarie 2020, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.