ORDIN nr.108 din 2 februarie 2012
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.108 din 2 februarie 2012
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:Titlu nou: Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere, în format electronic, a Adeverinței privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și a Certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social
Publicare: M.Of. nr. 99/8 feb. 2012
Temei legal:
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
art. 17 alin. (3)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art. 7
  H.G. nr.109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.520/2013)
art. 12 alin. (3)
Functie activa:
Modifică: O. nr.2.112/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (abrogat prin O. nr.492/C/2012)
- modifică titlul
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.492/C/2012 al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de solicitare și emitere, în format electronic, a adeverinței privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social
odata cu:
O. nr.2.112/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare


Joi, 02 decembrie 2021, 18:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.