ORDIN nr.6.687 din 20 decembrie 2011
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.6.687 din 20 decembrie 2011
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 103/8 feb. 2012
Temei legal:
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
art. 19 și 20
  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
art. 29 alin. (3)
  H.G. nr.404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat
art. 5 alin. (2)
  O. nr.3.753/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ
anexa nr. 2 art. 5 și 6
  H.G. nr.536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.185/2013)
  O. nr.5.483/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat prin O. nr.4.945/2012)
Functie activa:
Modifică: O. nr.5.224/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat prin O. nr.4.945/2012)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.4.945/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind domeniile și programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior
odata cu:
O. nr.5.224/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior


Miercuri, 29 iunie 2022, 23:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.