HOTĂRÂRE nr.20 din 6 februarie 2012
pentru aprobarea Normei privind analiza și avizarea solicitărilor de emitere de garanții de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Finanțelor Publice (NI-CST-10-II/0)

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.20 din 6 februarie 2012
Emitent: Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 121/17 feb. 2012
Temei legal:
  L. nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
  H.G. nr.534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
Functie activa:
Abrogă: H. nr.111/2007 privind aprobarea Normei pentru analiza și avizarea solicitărilor de emitere de garanții de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Economiei și Finanțelor (Cod ISO NI-CST-10-I/0)
Trimitere la: O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  H.G. nr.1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
  L. nr.109/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică


Joi, 02 aprilie 2020, 19:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.