ORDIN nr.247 din 17 februarie 2012
al ministrului finanțelor publice privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.247 din 17 februarie 2012
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 129/22 feb. 2012
Temei legal:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
art. 52
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
  H.G. nr.50/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  L. nr.178/1934 LEGEA pentru reglementarea contractului de consignație (abrogata prin L. nr.71/2011)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  L. nr.287/2009 privind Codul civil


Duminică, 23 ianuarie 2022, 23:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.