ORDIN nr.6 din 24 februarie 2012
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.6 din 24 februarie 2012
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 147/6 mar. 2012
Temei legal:
  L. nr.13/2007 LEGEA energiei electrice
art. 9 alin. (9)
  L. nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
art. 20 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  O. nr.23/2010 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență (abrogat prin O. nr.114/2013)
  O. nr.42/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi (abrogat prin O. nr.48/2014)
  O. nr.43/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi (abrogat prin O. nr.4/2015)
  O. nr.44/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi (abrogat prin O. nr.57/2013)
  O. nr.45/2011 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziție de certificate verzi (abrogat prin O. nr.49/2014)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.17/2013 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2012 (abrogat prin O. nr.78/2015)
Abrogat: O. nr.78/2015 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi


Joi, 30 iunie 2022, 04:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.