ORDIN nr.492/C/205 din 2012
al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de solicitare și emitere, în format electronic, a adeverinței privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.492/C din 10 februarie 2012
Emitent: Ministerul Justiției
Numar/data: Ordin nr.205 din 24 februarie 2012
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 148/6 mar. 2012
Temei legal:
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
art. 17 alin. (3)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.2.112/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
totodata, abrogă:
O. nr.3.374/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
O. nr.78/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
O. nr.108/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O. nr.2.594/C/2008 al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor


Joi, 02 decembrie 2021, 18:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.