ORDIN nr.3.313 din 23 februarie 2012
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de mașter și de doctorat pentru anul universitar 2012-2013

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.313 din 23 februarie 2012
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 164/13 mar. 2012
Temei legal:
  O.U.G. nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
Functie activa:
Abrogă: O. nr.4.061/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.4.345/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.313/2012 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2012-2013


Miercuri, 29 iunie 2022, 23:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.