ORDIN nr.54 din 13 martie 2012
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităților economice în vederea diversificarii economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 567/2008

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.54 din 13 martie 2012
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 182/21 mar. 2012
Temei legal:
  H.G. nr.224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
art. 1, 21 și 23
  O.U.G. nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
  H.G. nr.725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
Functie activa:
Modifică: O. nr.567/2008 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural"
Trimitere la: O.U.G. nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice


Luni, 24 ianuarie 2022, 19:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.