ORDIN nr.3.401 din 29 februarie 2012
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Curcubeul" din localitatea Matca

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.401 din 29 februarie 2012
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 182/21 mar. 2012
Temei legal:
  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
  H.G. nr.1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP)
  H.G. nr.21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar (abrogat prin H.G. nr.994/2020)
  H.G. nr.22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație (abrogat prin H.G. nr.993/2020)
  H.G. nr.536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.185/2013)


Luni, 24 ianuarie 2022, 19:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.