ORDIN nr.3.408 din 29 februarie 2012
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Pitești

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.408 din 29 februarie 2012
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 182/21 mar. 2012
Temei legal:
  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
  H.G. nr.1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP)
  H.G. nr.21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar (abrogat prin H.G. nr.994/2020)
  H.G. nr.22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație (abrogat prin H.G. nr.993/2020)
  H.G. nr.536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.185/2013)


Luni, 24 ianuarie 2022, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.