ORDIN nr.409 din 9 martie 2012
al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.736/2010

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.409 din 9 martie 2012
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 185/22 mar. 2012
Temei legal:
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
art. 901-905
  H.G. nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
  H.G. nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (abrogat prin H.G. nr.10/2013)
art. 12
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.736/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (abrogat prin O. nr.2.299/2012)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.2.299/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
odata cu:
O. nr.1.736/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap


Vineri, 21 ianuarie 2022, 03:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.