HOTĂRÂRE nr.6 din 7 martie 2012
pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.6 din 7 martie 2012
Emitent: Curtea Constituțională
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 aprilie 2012
Publicare: M.Of. nr. 198/27 mar. 2012
Temei legal:
  L. nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 6, art. 9 alin. (1), art. 50, art. 51 și art. 75
Functie activa:
Abrogă: H.C.C. nr.2/2005 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale
totodata, abrogă:
H.C.C. nr.19/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 2/2005
Trimitere la: L. nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  L. nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților
  L. nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
Functie pasiva:
Modificat: H.C.C. nr.9/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funCționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 23:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.