HOTĂRÂRE nr.233 din 27 martie 2012
privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.233 din 27 martie 2012
Emitent: Guvern
În vigoare: intră în vigoare la data de 7 aprilie 2012
Publicare: M.Of. nr. 218/2 apr. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 166/7 mar. 2017
Temei legal:
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
art. 75 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  H.G. nr.1.442/2004 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne (abrogat prin L. nr.233/2011)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române in cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale
- modifică art. 3, art. 4, art. 5 lit. g), art. 9 alin. (3) și art. 17 alin. (1) lit. c); introduce lit. j) la art. 5, lit. k) la art. 6, lit. d) la art. 13 și lit. e) la art. 18; abrogă art. 17 alin. (1) lit. f) și art. 21
dispune republicarea
Rectificare: M.Of. nr. 166/7 mar. 2017


Marți, 18 ianuarie 2022, 07:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.