ORDIN nr.275 din 26 martie 2012
al ministrului sănătății privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.275 din 26 martie 2012
Emitent: Ministerul Sănătății
Publicare: M.Of. nr. 219/2 apr. 2012
Temei legal:
  L. nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
art. 10 alin. (1)
  H.G. nr.1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
  H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
art. 7 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
  L. nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
  H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
  H.G. nr.956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.134/2019 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii pentru aplicarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic


Vineri, 03 iulie 2020, 16:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.