ORDIN nr.3.666 din 30 martie 2012
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.666 din 30 martie 2012
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 225/4 apr. 2012
Temei legal:
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
art. 202 alin. (3)
  H.G. nr.536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.185/2013)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
  H.G. nr.681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat


Miercuri, 05 octombrie 2022, 22:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.