ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.9 din 3 aprilie 2012
privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.9 din 3 aprilie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.97/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 242/2012
În vigoare: Intră în vigoare la: 06.04.2012
Publicare: M.Of. nr. 231/6 apr. 2012
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
  L. nr.158/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.284/2006 pentru aderarea României la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
  L. nr.108/2009 pentru aderarea României la Convenția internațională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001
  H.G. nr.811/2010 privind controlul statului portului
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.97/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime
- modifică art. 2 alin. (1) și alin. (3) partea introductivă, art. 3 lit. a)-c), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10 alin. (2), art. 10 alin. (4) lit. b), art. 10 alin. (5), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (3), art. 13, art.14; introduce alin. (5) la art. 12


Miercuri, 18 mai 2022, 03:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.