ORDIN nr.359 din 4 aprilie 2012
al ministrului sănătății privind criteriile de înregistrare și declarare a nou-născutului

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.359 din 4 aprilie 2012
Emitent: Ministerul Sănătății
Publicare: M.Of. nr. 237/9 apr. 2012
Temei legal:
  L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  O. nr.326/2009 al ministrului sănătății privind înființarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a Comisiei naționale de transparență (abrogat prin O. nr.398/2013)
  H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
art. 7 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă


Marți, 17 mai 2022, 00:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.