ORDONANȚĂ nr.24 din 26 iulie 1996
privind impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale și organizatiilor economice straine
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.24 din 26 iulie 1996
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.29/1997 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 175/5 aug. 1996 text
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine
abrogă art. 16 alin. (5) și (6)
  H.G. nr.1.222/1990 privind regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum și drepturile și obligatiile legate de salarizarea personalului roman
abrogă art.2 - 6, art.8 - 10, art.14 paragraful 5 și anexele nr.1 și 2
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.29/1997 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine (abrogata prin L. nr.571/2003)
Modificată: O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă prevederile referitoare la declarația de impunere
  L. nr.73/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O. nr.116/2002 al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea pe anul 2002 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentanțele din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, conform Ordonanței Guvernului nr.24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr.29/1997
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O. nr.51/2003 al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea pe anul 2003 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentanțele din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, conform Ordonanței Guvernului nr. 24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997
modifică normele anuale de venit impozabil
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal


Duminică, 23 ianuarie 2022, 16:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.