ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.32 din 27 iunie 2012
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.32 din 27 iunie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.10/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 458/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 435/30 iun. 2012
Functie activa:
Modifică: L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
- modifică art. 2 alin. (1) pct 11, 12 și 15, art. 2 alin. (5) lit. c), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. c) și h), art. 24 alin. (2), art. 37 lit. a), art. 129 alin. (4), art. 145, art. 151 alin. (4) - (6), art. 168, art. 169 alin. (2) - (4), art. 171, art. 175 alin. (1), art. 175 alin. (3) lit. a), art. 176, art. 179, art. 183 alin. (3), art. 184 alin. (2) și (3), art. 184 alin. (4) partea introductivă, art. 185 alin. (2) și (4), art. 186, art. 187, art. 189 alin. (2), art. 192, art. 204, art. 206 alin. (1), art. 206 alin. (3) și (4), art. 206 alin. (5), art. 207 alin. (1), art. 243, art. 252, art. 271, art. 272, art. 273, art. 274, art. 278, art. 279; introduce pct. 11 și 12 la art. 2 alin. (1), pct. 91 la art. 2 alin. (1), pct. 191 la art. 2 alin. (1), pct. 201 la art. 2 alin. (1), alin. (31) la art. 2, alin. (11) la art. 4, alin. (11) la art. 5, alin. (4) la art. 12, alin. (3) la art. 24, art. 39 1, alin. (5) la art. 169, alin. (31) la art. 175, alin. (11) la art. 206, alin. (41) la art. 206, alin. (7) la art. 206, alin. (11) la art. 235, alin. (21) la art. 235, art. 2401, art. 2731, art. 2732, alin. (41) la art. 288; abrogă art. 2 alin. (1) pct. 24, art. 53 - 113, art. 114 alin. (3) și (4), art. 117 alin. (2), art. 119 alin. (1), art. 121, art. 211 alin. (2) lit. a), art. 275 alin. (2), art. 276, art. 277, art. 280; înlocuiește sintagma „servicii de investiții financiare" cu sintagma „servicii și activități de investiții", iar termenul „insolvabilitate" se înlocuiește cu termenul „insolvență"
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.10/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 84 alin. (1) lit. b), art. 206; introduce alin. (11) la art. 84; modifică și completează art. 203
Abrogată: L. nr.268/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 80
Modificată: L. nr.29/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
- modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2)-(4), art. 52-56, art. 58 partea introductivă, art. 59 alin. (1) partea introductivă, art. 60 partea introductivă, art. 61 partea introductivă, art. 62, art. 75 alin. (1), art. 76, art. 84 alin. (1) și (11), art. 93 alin. (1), art. 98 alin. (3) lit. a), art. 168 alin. (1) lit. a), art. 195 lit. l), art. 196, art. 199, art. 202 alin. (2); sintagmele „a încheiat un acord de cooperare”, „există încheiat un acord de cooperare” și „existența unui acord de cooperare” de la art. 33 alin. (2) lit. c), art. 82 lit. d) pct. 1 și art. 178 alin.(1) lit. d), se înlocuiesc, în ordinea enumerării, cu următoarele sintagme: „se aflăfn relații de cooperare”, „există relații de cooperare”, „existența unor relații de cooperare”; introduce pct. 27-30 la art. 3 alin. (1), alin. (3) la art. 18, art. 341, 342, art. 521, art. 561, alin. (41) la art. 92, alin. (51) la art. 98, lit. d) la art. 180 alin. (5), alin. (3) la art. 187, cap. VI1 cu art. 1931 și 1932, lit. a1) la art. 195, art. 2001, art. 2002 și pct. 10 la mențiunea privind transpunerea actelor Uniunii Europene; abrogă art. art. 202 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 13; orice sintagmă/trimitere la „A.O.P.C.” se va citi/se consideră ca fiind făcută la „F.l.A.”; introduce alin. (5) la art. 4, lit. l) la art. 1932, alin. (61) - (64) la art. 196 si art. 2021; abrogă art. 202
  L. nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
- modifică art. 196 alin. (1) partea introductivă si lit. a) partea introductivă; introduce alin. (3) la art. 83, lit. m) la art. 1932, art. 1951
  L. nr.233/2022 privind obligatiunile garantate, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul financiar
- modifică art. 85 alin. (6); abrogă art. 85 alin. (8)
  L. nr.237/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societătile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, precum si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată
- modifică art. 8 alin. (6), art. 12, art. 97, art. 151, art. 158 alin. (5) si (11), art. 174 alin. (2), art. 174 alin. (11), art. 190 alin. (2), art. 195 lit. l), art. 1951 , art. 196 alin. (1) partea introductivă si lit. a), art. 196 alin. (61) partea introductivă; introduce alin. (51) la art. 9, alin. (6) la art. 64, alin. (2) la art. 68, alin. (5) la art. 75, alin. (3) la art. 78, alin. (11) la art. 158, alin. (12) si (13) la art. 158, art. 1601, alin. (11) la art. 174, alin. (21) si (22) la art. 174, art. 1761, lit. n) la art. 1932, lit. q) si r) la art. 195, alin.(4) la art. 198, alin. (3) la art. 200, pct. 11 si 12 la mentiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; - abrogă art. 175
  L. nr.239/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societătile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
- modifică art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (4), art. 44 alin. (2) si la mentiunea de transpunere pct. 2; introduce pct. 31 la art. 3 alin. (1), pct. 201 la art. 3 alin. (1), alin. (11) la art. 16, alin. (31) si (32) la art. 17, lit. g) la art. 21 alin. (2), lit. c) la art. 29 alin. (2), alin. (3) la art. 29, alin. (6) si (7) la art. 37 si alin. (4) si (5) la art. 72


Marți, 09 august 2022, 08:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.