ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.55 din 3 octombrie 2012
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.55 din 3 octombrie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.104/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 26/2013
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 35-37, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
Publicare: M.Of. nr. 702/12 oct. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 732/30 oct. 2012
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
- modifică art. 1, art. 4, art. 5 lit. c) și e), art. 6, art. 7, art. 8 lit. d), art. 9, titlul cap. II, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1) și (2), art. 21, art. 22 alin. (1)-(4), art. 23, art. 24, art. 28, art. 281, art. 29 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1), art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 41; introduce lit. a1)-a 5) și lit. e1)-e13) la art. 5, art. 101, alin. (11)-(13) la art. 18, art. 181-183, art. 201, art. 331; abrogă art. 19, art. 20, art. 26, art. 27, art. 40, art. 42; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de ugență termenul "agenție" cu termenul "MAE prin ANCEX"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 732/30 oct. 2012
Aprobată cu modificări: L. nr.104/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
- modifică și completează art. I


Luni, 24 ianuarie 2022, 00:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.