LEGE nr.56 din 16 aprilie 1997
pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.56 din 16 aprilie 1997
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 67/17 apr. 1997 text
Republicare: M.Of. nr. 116/10 feb. 2004
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.594/1992 privind regimul importurilor si exporturilor de articole si tehnologii supuse controlului destinatiei finale, al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice si biologice si a rachetelor purtatoare de asemenea arme, precum si al controlului interzicerii armelor chimice
modifică anexa nr.1 la H.G.nr.211/1994
  H.G. nr.211/1994 privind unele masuri de aplicare a Conventiei internationale de la Geneva privind interzicerea perfectionarii, producerii, stocarii și utilizarii armelor chimice și distrugerea acestora
modifică corespunzător
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.148/1997 privind promulgarea Legii pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocarii și folosirii armelor chimice
Referită de: O. nr.337/2000 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind aprobarea Normelor metodologice de întocmire și transmitere a declarațiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (abrogat prin O. nr.177/2005)
  O. nr.338/2000 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare și declarare a instalațiilor și/sau laboratoarelor pentru producerea de substanțe chimice înscrise în lista nr.1 din anexa nr.1 la Legea nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, precum și de declarare a acestor substanțe, în conformitate cu prevederile acestei legi (abrogat prin O. nr.121/2004)
Modificată: L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.129/2006)
modifică denumirea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice în Agentia Nationala de Control al Exporturilor
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.448/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4, art. 8, partea introductiva a art. 11, partea introductiva a art. 12, art. 13 alin. (1) lit. b), art. 15 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (1), art. 21, art. 23, art. 25, art. 35, art. 38, art. 40, art. 41, art. 42 lit. a), art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (2), Cap. VIII cu art. 48 - 56, anexa nr. 1, anexa nr. 2; introduce art. 11, alin. (31) la art. 7, art. 421, art. 471, art. 561.
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 116/10 feb. 2004
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 53 alin. (1) lit. c), art. 55, art. 56, art. 58; abrogă art. 57, art. 60
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 59 alin. (1)


Duminică, 22 mai 2022, 20:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.