LEGE nr.191 din 30 octombrie 2012
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.191 din 30 octombrie 2012
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 329/2010
Cu functie: de modificare
Observatii:Titlu nou: Ordonanță de urgență privind privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Publicare: M.Of. nr. 743/5 noi. 2012
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică titlul, art. 1 partea introductivă și lit. a), b) și d), art. 3, art. 4 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (5) partea introductivă și lit c), art. 5 alin. (1), (4) și (5), art. 10, art. 11 alin. (7), art. 12, art. 13, art. 14 alin. (1) lit. b), c), d) și e), art. 14 alin. (2), art. 18, art. 19 pct. 2, 3, 4 și 5, art. 20 pct. 1, 2, 3, 4 și 5; introduce lit. c)-h) la art. 2, alin. (6) la art. 5, art. 61, lit. c) la art. 7 alin. (2), art. 71, alin. (3) la art. 8, lit. g)-l) la art. 14 alin. (1), alin. (3) la art. 14, art. 181, art. 182, pct. 21 la art. 19, alin. (3) la art. 21; abrogă art. 4 alin. (4)
Modifică: O.U.G. nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 23/2010 și modifică art. 6 alin. (11), art. 63alin. (6) și (7), art. 14 lit. i), art. 15; introduce alin. (13) și (14) la art. 6
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 23/2010 și modifică art. 15 alin. (2), alin. (21) și (5), art. 20 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. a)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.659/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 17:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.