HOTĂRÂRE nr.1.288 din 18 decembrie 2012
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.288 din 18 decembrie 2012
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 894/28 dec. 2012
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
totodata, abrogă:
H.G. nr.869/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
H.G. nr.1.366/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
H.G. nr.332/2010 pentru modificarea art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
H.G. nr.621/2010 pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  O. nr.174/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.539/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
- modifică art. 3 alin. (1)
  H.G. nr.112/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
- modifică art. 1, art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 lit. a), b), g) și p), art. 10 alin. (2), art. 11, art. 12 lit. c), art. 16 alin. (1) partea introductivă, art. 16 alin. (1) lit. d), art. 17, art. 18 alin. (2) și (3); introduce art. 21 și 22 , alin. (5) la art. 3, lit. c) la art. 6 alin. (4), lit. q)-s) la art. 7, art. 91, lit. f)-j) la art. 12, art. 141, alin. (3) și (4) la art. 19; abrogă art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (6), art. 14 alin. (2) lit. c) și d); înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.380/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
- modifică art. 2, art. 21 și 22, art. 3 alin.(5), art. 6 alin.(5) lit.a), art. 15 alin.(4), art. 16 alin.(1) lit. a) și e); introduce lit.ș) la art. 7, lit.a1) la art. 16 alin.(1), alin.(11) la art. 16, alin.(4) la art. 16
dispune republicarea
  H.G. nr.617/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
- modifică si completează anexa; abrogă anexa nr. 1; în tot cuprinsul regulamentului, cuvântul „Agenție” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională”
dispune republicarea


Miercuri, 29 iunie 2022, 03:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.