LEGE nr.2 din 1 februarie 2013
privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.477/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelorjudecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XXIII
  D.C.C. nr.185/2014 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XXII
  D.C.C. nr.299/2014 DECIZIA nr. 299 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea in stanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. II alin. (1)
  D.C.C. nr.358/2014 DECIZIA nr. 358 din 25 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 15, 16 și 17 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea in stanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. I pct. 15, 16 și 17
  D.C.C. nr.370/2014 DECIZIA nr. 370 din 26 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. XXIII alin. (2) și (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XXIII alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.403/2014 DECIZIA nr. 403 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. XXIII alin. (2) și (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; a dispozițiilor articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, precum și a dispozițiilor art. 35 alin. (2) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- art. XXIII alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.488/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea in stanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. II alin. (1)
  D.C.C. nr.500/2014 DECIZIA nr. 500 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XXIII alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XXIII alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.537/2014 DECIZIA nr. 537 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 11, pct. 12 și pct. 13 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. I pct. 11, pct. 12 și pct. 13
  D.C.C. nr.536/2014 DECIZIA nr. 536 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 15, pct. 16 și pct. 17 și ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. I pct. 15, pct. 16 și pct. 17 și ale art. II alin. (1)
  D.C.C. nr.559/2014 DECIZIA nr. 559 din 16 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1) și la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a prevederilor art. XXIII alin. (2) și (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XXIII alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.108/2015 DECIZIA nr. 108 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și ale art. XXIII alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XXIII alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.350/2015 DECIZIA nr. 350 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) penultima teză din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. XVIII alin. (2) penultima teză
  D.C.C. nr.500/2015 DECIZIA nr. 500 din 30 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. XVIII alin. (2)
  D.C.C. nr.517/2015 DECIZIA nr. 517 din 7 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. XVIII alin. (2)
  D.C.C. nr.364/2016 DECIZIA nr. 364 din 2 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. XXIII
  D.C.C. nr.362/2016 DECIZIA nr. 362 din 2 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. XVIII din llegea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. XVIII
  D.C.C. nr.375/2016 DECIZIA nr. 375 din 7 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. XVIII alin. (2)
  D.C.C. nr.455/2016 DECIZIA nr. 455 din 28 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și ale art. XXIII alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XXIII alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.661/2016 DECIZIA nr. 661 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea in stanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011
- art. XVIII alin. (2)
  D.C.C. nr.711/2016 DECIZIA nr. 711 din 6 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) teza a treia
  D.C.C. nr.201/2017 DECIZIA nr. 201 din 30 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza a cincea din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale art. 483 alin. (2) și art. 493 din Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) teza a cincea
  D.C.C. nr.292/2017 DECIZIA nr. 292 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă, precum si ale art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/^013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.279/2017 DECIZIA nr. 279 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin.(2) teza întâi
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.369/2017 DECIZIA nr. 369 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- constată că sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”cuprinsă în art. XVIII alin. (2) este neconstituțională.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.372/2017 DECIZIA nr. 372 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea in stanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII alin. (2)
  D.C.C. nr.625/2017 DECIZIA nr. 625 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.630/2017 DECIZIA nr. 630 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) teza a treia
  D.C.C. nr.648/2017 DECIZIA nr. 648 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. XVIII alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.627/2017 DECIZIA nr. 627 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. XVIII alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.629/2017 DECIZIA nr. 629 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2)
  D.C.C. nr.645/2017 DECIZIA nr. 645 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” de la art. XVIII alin. (2)
  D.C.C. nr.754/2017 DECIZIA nr. 754 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor sintagmei "precum și fn alte cereri evaluabile fn bani fn valoare depănă la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art XVIII alin. (2) cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”
  D.C.C. nr.168/2018 DECIZIA nr. 168 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a sintagmei "asigurări sociale" cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- sintagma „asigurări sociale" cuprinsă în art. XVIII alin. (2)
  D.C.C. nr.340/2018 DECIZIA nr. 340 din 22 mai 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a sintagmei "precum și fn alte cereri evaluabile fn bani fn valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinsă în art. XVIII alin. (2)
  D.C.C. nr.700/2018 DECIZIA nr. 700 din 15 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale ordonanței de urgență în ansamblul său, ale art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.771/2018 DECIZIA nr. 771 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 718 din Codul de procedură civilă si ale art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin.(2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.874/2018 DECIZIA nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- dispozițiile art. XVIII alin. (2), cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.871/2018 DECIZIA nr. 871 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "conflicte de muncă și asigurări sociale" cuprinsă în teza întâi, precum si teza a doua a art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- sintagma „conflicte de muncă și asigurări sociale" cuprinsă în teza întâi și teza a doua a art. XVIII alin. (2) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.866/2018 DECIZIA nr. 866 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.867/2018 DECIZIA nr. 867 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind’unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2), (respinge ca neînemeiată).
  D.C.C. nr.4/2019 DECIZIA nr. 4 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 1134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.136/2019 DECIZIA nr. 136 din 7 martie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. XVIII alin. (2) ,(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.176/2019 DECIZIA nr. 176 din 26 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" , precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2), cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.213/2019 DECIZIA nr. 213 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv’', și al prevederilor art. 521 alin. (3) din L. nr. 134/2010, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.212/2019 DECIZIA nr. 212 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. XVIII alin. (2) cu referire la sintagma „precum și alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.211/2019 DECIZIA nr. 211 din 9 aprilie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. XVIII alin. (2) cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”,(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.389/2019 DECIZIA nr. 389 din 4 iunie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, si a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. XVIII alin. (2), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.385/2019 DECIZIA nr. 385 din 4 iunie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti; precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2) teza întâi, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.387/2019 DECIZIA nr. 387 din 4 iunie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (1) și a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" , cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (1) și sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.411/2019 DECIZIA nr. 411 din 20 iunie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, si a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv"
- art. XVIII alin. (2), cu referire la sintagma „precum si alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 iei inclusiv”, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.620/2019 DECIZIA nr. 620 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.624/2019 DECIZIA nr. 624 din 10 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
- art. XVIII alin. (2) teza finală, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.643/2019 DECIZIA nr. 643 din 15 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" , cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin. (2), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.802/2019 DECIZIA nr. 802 din 3 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum si a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. XVIII alin.(2), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.798/2019 DECIZIA nr. 798 din 3 decembrie 2019 referitoare la excepția de necconstituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2), (respinge ca inadmisibilă).


Luni, 23 mai 2022, 02:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.