ORDIN nr.207/151 din 2013
al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.207 din 28 februarie 2013
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.151 din 27 februarie 2013
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 115/28 feb. 2013
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.330/2012 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 (abrogat prin O. nr.423/2013)


Joi, 20 februarie 2020, 04:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.