ORDIN nr.1.306 din 11 aprilie 2013
al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind abrogarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.306 din 11 aprilie 2013
Emitent: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 227/19 apr. 2013
Functie activa:
Abrogă: O. nr.218/2003 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici
  O. nr.4.520/2004 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2004
  O. nr.206/2005 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor și a Criteriilor de evaluare a posturilor
  O. nr.1.012/2005 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea
  O. nr.4.094/2005 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2005
  O. nr.968/2006 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea
  O. nr.7.100/2006 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind unele măsuri necesare organizării și desfășurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante
  O. nr.7.101/2006 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere
  O. nr.9.055/2006 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru stabilirea modalității de acordare a calificativelor și aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2006
  O. nr.500/2007 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere
  O. nr.8.000/2007 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru prelungirea termenului de aplicare a Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere
  O. nr.13.012/2007 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind stabilirea modalității de acordare a calificativelor și aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2007
  O. nr.114/2008 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere
  O. nr.8.720/2008 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere


Luni, 24 ianuarie 2022, 19:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.