ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.43 din 15 mai 2013
privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.43 din 15 mai 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.289/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 306/2013
În vigoare: Intră în vigoare la: 19.06.2013
Observatii:Titlu nou: Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020, precum și pentru dezovltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii
Publicare: M.Of. nr. 364/19 iun. 2013
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.289/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
- modifică art. 2 lit. a)
Modificată: O.U.G. nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
- modifică art. 2 lit. b) și e); introduce lit. f) la art. 2
  L. nr.156/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
- aprobă O.U.G. nr. 63/2014 și modifică art. 2 lit. b) sbpct (i) și lit. e)
  O.U.G. nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- modifică titlul cap. II, art. 6 alin. (3); introduce lit. c) la art. 3
  O.U.G. nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică titlul, art. 1, art. 2 lit.b) și e), titlul cap. II, art. 3, art. 4 lit. c) și d), art. 6 alin. (1) și (3); introduce lit. b1)-b3) la art. 2, lit e) și f) la art. 4, alin. (4) și (5) la art. 6; abrogă art. 2 lit. d), cap.III
  L. nr.165/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor- cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică art. 2 lit. b3) și art. 4 lit. e); introduce lit. d1) la art. 4


Joi, 20 ianuarie 2022, 04:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.