ORDONANȚĂ nr.20 din 30 iulie 2013
privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.20 din 30 iulie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.332/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 344/2013
Publicare: M.Of. nr. 497/7 aug. 2013
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.332/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 5 lit. b); introduce art. 11, lit. c) la art. 2, lit. c) la art. 3
Modificată: O.U.G. nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- modifică art. 2
  L. nr.250/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
- modifică art. 1 alin. (11), art. 1 alin. (4) si art. 8 alin. (1) lit. f)-h); abrogă art. 8 alin. (1) lit. i)


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.