LEGE nr.254 din 19 iulie 2013
privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.598/2014 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (17)
  D.C.C. nr.733/2014 DECIZIA nr. 733 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (15)
  D.C.C. nr.781/2014 DECIZIA nr. 781 din 18 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (15)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.222/2015 DECIZIA nr. 222 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin.(1) lit. b) și ale art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 69 alin. (1) lit. b) și ale art. 110 alin. (1) lit. b)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.230/2015 DECIZIA nr. 230 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (3) și (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 69 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.368/2015 DECIZIA nr. 368 din 14 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (16) și (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (16) și (17)
  D.C.C. nr.436/2015 DECIZIA nr. 436 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 alin. (1) lit. a) și d) din Codul penal și ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  D.C.C. nr.460/2015 DECIZIA nr. 460 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f)și alin. (2)-{6)și art. 70 alin. (1) și (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f)și alin. (2)-{6)și art. 70 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.513/2015 DECIZIA nr. 513 din 7 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (16) și (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 39 alin. (16) și (17)
  D.C.C. nr.535/2015 DECIZIA nr. 535 din 14 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (16) și alin. (17) și ale art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (16) și alin. (17) și ale art. 56 alin. (12)
  D.C.C. nr.719/2015 DECIZIA nr. 719 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (16) și (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (16) și (17)
  D.C.C. nr.786/2015 DECIZIA nr. 786 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 39 alin. (16) și (17) și art. 56 alin. (2) și (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (16) și (17) și art. 56 alin. (2) și (5)
  D.C.C. nr.319/2016 DECIZIA nr. 319 din 17 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (17)
  D.C.C. nr.648/2016 DECIZIA nr. 648 din 1 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  D.C.C. nr.649/2016 DECIZIA nr. 649 din 1 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 60 alin. (4)
  D.C.C. nr.650/2016 DECIZIA nr. 650 din 1 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 alin. (6) și art. 98 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 75 alin. (6) și art. 98 alin. (2)
  D.C.C. nr.57/2017 DECIZIA nr. 57 din 2 februarie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (1) lit. c) din Codul penal și a dispozițiilor art. 97 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 97 alin. (3) lit. c)
  D.C.C. nr.131/2017 DECIZIA nr. 131 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (16) și alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 40 alin. (16) și alin. (21)
  D.C.C. nr.135/2017 DECIZIA nr. 135 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 56 alin. (12)
  D.C.C. nr.197/2017 DECIZIA nr. 197 din 23 martie 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 87 alin.(1)
  D.C.C. nr.209/2017 DECIZIA nr. 209 din 30 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 69 alin. (4)
  D.C.C. nr.326/2017 DECIZIA nr. 326 din 9 mai 2017 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (12) și art. 39 alin. (16) și (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 56 alin. (12) și art. 39 alin. (16) și (17)
  D.C.C. nr.426/2017 DECIZIA nr. 426 din 15 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (16) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (16)
  D.C.C. nr.444/2017 DECIZIA nr. 444 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) și alin. (2)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) și alin. (2)-(5)
  D.C.C. nr.553/2017 DECIZIA nr. 553 din 13 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Codul penal și ale art. 83, art. 86, art. 96 și art. 97 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 83, art. 86, art. 96 și art. 97 alin. (4)
  D.C.C. nr.632/2017 DECIZIA nr. 632 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (14) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 104 alin. (14)
  D.C.C. nr.76/2018 DECIZIA nr. 76 din 22 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (17) și art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele’judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (17) și art. 82 lit. d)
  D.C.C. nr.187/2018 DECIZIA nr. 187 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (17) și art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 39 alin. (17) și art. 82 lit. d)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.453/2018 DECIZIA nr. 453 din 4 iulie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2-5 și pct. 10 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
articol unic pct. 2-5 și pct. 10
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.582/2018 DECIZIA nr. 582 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 110 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.668/2018 DECIZIA nr. 668 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 6, art. 7, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (’1), art. 64 alin. (5), art. 65 alin. (3), art. 70 alin. (1), (3) si alin. (4) lit. a), b), c), d) și g), art. 71 alin. (6), art. 7^ alin. (5), art. 78, art. 79,’ art. 83, art. 86, art. 87 alin. (1) lit. a) și b), art. 90, art. 91 alin. (3), art. 92 alin. (5) si (6), aft. 96 alin. (1) lit. e) și alin. (2) și art. 97 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 5, art. 6, art. 7, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (1), art. 64 alin. (5), art. 65 alin. (3), art. 70 alin. (1), (3) și alin. (4) lit. a), b), c), d) și g), art. 71 alin. (6), art. 72 alin. (5), art. 78, art. 79, art. 83, art. 86, art. 87 alin. (1) lit. a) și b), art. 90, art. 91 alin. (3), art. 92 alin. (5) și (6), art. 96 alin. (1) lit. e) și alin. (2) și art. 97 alin. (3) lit. d) (respinge ca inadmisibila) .
  D.C.C. nr.727/2018 DECIZIA nr. 727 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 40 alin. (4) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.380/2019 DECIZIA nr. 380 din 28 mai 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 60 alin. (4) teza a doua ,(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.543/2019 DECIZIA nr. 543 din 26 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (1) lit. b) din Codul penal si ale art. 36 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 36, (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.768/2019 DECIZIA nr. 768 din 28 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 lit. h) și ale art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 82 lit. h) și art. 101 alin. (1) lit. d), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.766/2019 DECIZIA nr. 766 din 28 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (14)-(18) și ale art. 40 alin. (5) și (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- dispozițiile art. 39 alin. (14)—(18) și ale art. 40 alin. (5) și (12), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.771/2019 DECIZIA nr. 771 din 28 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 551 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 551 alin. (5) lit. b), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.826/2019 DECIZIA nr. 826 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 56 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.242/2021 DECIZIA nr. 242 din 8 aprilie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
- art. 551, în interpretarea dată prin Decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală


Duminică, 03 iulie 2022, 11:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.