ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.115 din 23 decembrie 2013
pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.115 din 23 decembrie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.65/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 118/2014
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 24.12.2013
Observatii:Titlu nou: Ordonanță de urgență pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea art. 45 din aceeași lege
Publicare: M.Of. nr. 835/24 dec. 2013
Functie activa:
Modifică: L. nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- prorogă termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) până la 1 septembrie 2014; prorogă termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) până la 1 ianuarie 2015;
  O.U.G. nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
- prorogă termenul prevăzut la art. III până la 30 iunie 2014, inclusiv
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.65/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene
- modifică titlul, art. II alin. (2); introduce art. IV


Joi, 21 octombrie 2021, 07:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.