ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.1 din 29 ianuarie 2014
privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.1 din 29 ianuarie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.104/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 139/2014
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării actelor normative prevăzute la art. VI, cu excepția art. I și a art. VI, are intră în vigoare la data publicării.
Publicare: M.Of. nr. 88/4 feb. 2014
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
- modifică art. 2 lit. a), art. 6 lit. c) și d), art. 7 alin. (1) lit. a), art. 8, art. 13 alin. (4), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 partea introductivă, art. 25 lit. t), art. 31 alin. (1); introduce alin. (5) și (6) la art. 4, lit. a1) la art. 7, art. 81, art. 82, art. 151, art. 152, alin. (2) la art. 35; abrogă anexa nr. 2; înlocuiește anexa nr. 1; înlocuiește în tot cuprinsul sintagma "Comitetul național pentru situații de urgență" cu sintagma "Comitetul național pentru intemperii și calamități" sau cu sintagma "Comitetul național pentru situații speciale de urgență"
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.104/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Modificată: O.U.G. nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
- abrogă art. VII
  L. nr.170/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
- introduce alin. (2) și (3) la art. IV
  O.U.G. nr.68/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidentă în domeniul managementului situatiilor de urgentă si al protectiei civile
- modifică art. I alin. (1), art I alin. (3) partea introductivă, alin. (3) lit. b), alin. (4), alin. (5), alin. (6); introduce alin. (11) - (13), alin. (41) si (42), alin. (51) la art. I
  L. nr.253/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile
- modifică art. I alin.(51); introduce alin.(52) la art.I


Duminică, 24 octombrie 2021, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.