ORDIN nr.228 din 13 februarie 2014
al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru stabilirea componenței Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.228 din 13 februarie 2014
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
Observatii:Titlu nou: Ordin pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
Publicare: M.Of. nr. 121/18 feb. 2014
Functie activa:
Abrogă: O. nr.2.006/2008 al ministrului economiei și finanțelor pentru stabilirea componenței Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.157/2015 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale
- modifică titlul
  O. nr.1.523/2018 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
  O. nr.2.197/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componentei echipei de specialisti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic


Joi, 02 decembrie 2021, 12:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.