ORDIN nr.119 din 4 februarie 2014
al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.119 din 4 februarie 2014
Emitent: Ministerul Sănătății
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 127/21 feb. 2014
Functie activa:
Abrogă: O. nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei
totodata, abrogă:
O. nr.235/2002 al ministrului sănătății și familiei privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 862/2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
O. nr.1.028/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare
  O. nr.994/2018 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2014
  O. nr.1.378/2018 al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viată al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014


Marți, 19 octombrie 2021, 20:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.