REGULAMENT nr.6 din 18 martie 2014
pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum și pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.6 din 18 martie 2014
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 198/20 mar. 2014
Functie activa:
Modifică: O. nr.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (abrogat prin R. nr.5/2018)
  O. nr.44/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale (abrogat prin R. nr.5/2018)
Functie pasiva:
Abrogat: R. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
odata cu:
O. nr.44/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 14:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.