LEGE nr.43 din 11 aprilie 2014
privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.43 din 11 aprilie 2014
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 83/2014
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 326/6 mai. 2014
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale
  L. nr.471/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.361/2014 pentru promulgarea Legii privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Modificată: L. nr.96/2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
- modifică anexa nr. 3
  L. nr.199/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
- modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă și alin. (4), art. 1 alin. (7) lit. a), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. b) și f), art. 5 alin. (4) și (6), art. 7 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 7 alin. (2) partea introductivă , art. 8 alin. (3) și (5), art. 9 alin. (3), art. 10 denumirea marginală și alin. (1), art. 17, art. 19 alin. (1) - (3) și (7), art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (2) lit. b), art.24, art. 26 alin. (1) lit. c) și d), art. 30 alin. (2) și (5), art. 32 alin. (3), (6) și (8), art. 33 alin. (3) și (4), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (3) lit. b), art. 37 alin. (4), art. 38 alin. (1) lit. c), art. 38 alin. (3), art. 39 alin. (4), art. 40 alin. (3), art. 41 alin. (3) și (4), art. 43 denumirea marginală și alin. (1), art. 44 alin. (1),art. 49 alin. (1), (2) și (4), anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 7; -introduce alin. (5) la art. 41, alin. (4) și (5) la art. 43; -completează anexa nr. 2; -abrogă art. 8 alin. (6), art. 49 alin. (5); -înlocuiește sintagma „neuman” cu sintagma „nonuman” M. Of. nr. 326/6 mai 2014
  L. nr.149/2019 pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
- modifică art. 7 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 24, art. 35 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) si (2), art. 50 si anexele nr. 3 si 7; abrogă art. 4 alin. (2)
dispune republicarea


Duminică, 05 decembrie 2021, 13:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.