DECIZIE nr.440 din 8 iulie 2014
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale art. 152 din Codul de procedură penală

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.440 din 8 iulie 2014
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Observatii:La intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 2 alin. (1) lit. e) se modifică și va avea cuprinsul prevăzut la art. 26 din prezenta lege. La intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, sintagma "soluția de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de clasare" din prezenta lege va fi înlocuită cu sintagma "soluția de clasare sau renunțare la urmărire penală", iar sintagma "hotărâre de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal" din prezenta lege va fi înlocuită cu sintagma "hotărâre de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei, amânare a aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal".
Publicare: M.Of. nr. 653/4 sep. 2014
Functie activa:
Suspendă: L. nr.82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- admite excepția de neconstituționalitate și suspendă dispozițiile legii pentru 45 zile(termenul se împlinește la 19 oct. 2014)după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice


Joi, 20 ianuarie 2022, 14:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.