LEGE nr.132 din 9 octombrie 2014
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.132 din 9 octombrie 2014
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 161/2014
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 739/10 oct. 2014
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică și completează art. I, art. VII, art. XII; abrogă art. II-V, art. XV
Modifică: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 2/2014 și modifică art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (11), art. 47 alin. (1), (2) și (4), art. 93 alin. (4), art. 1281 alin. (1) lit. e) din titlul V1 al Cap. I, art. 148 alin. (16), art. 170 alin. (3), art. 174 alin. (21) și (22), art. 178 alin. (2) partea introductivă, art. 178 alin. (2) lit. a), art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (1), art. 190 alin. (3) lit. a), art. 1903 alin. (2), art. 1905, art. 217 alin. (2) și (4), art. 238 lit. c), art. 242, art. 244, art. 279 alin. (1) lit. g), art 313 alin. (1), art. 362 lit. a), art. 370 alin. (2), art. 375 alin. (2), art. 392 alin. (2), art. 393 alin. (2), art. 396 alin. (1) și (2), art. 488 alin. (2), art. 492 alin. (1) și (2), art. 683 alin. (11), art. 695 pct. 17, art. 750 alin. (1), art. 787 alin. (6), art. 788 alin. (2), art. 791 lit. b), art. 792 alin. (2), art. 795, art. 7991 alin. (1), art. 836 alin. (1) lit. c), f), g), h), i), j) și m), art. 836 alin. (1) lit. m1), art. 870 alin. (2) din titlul XVIII al Cap. III, art. 887 alin. (3), art. 888 alin. (1) și (3), art. 890 - 895, art. 898 - 901, art. 903; introduce lit. j) la art. 16 alin. (1), alin. (161) la art. 148, alin. (31) la art. 190, lit. k) la art. 210 alin. (1), art. 2391, art. 2531, art. 3961, art. 3962, art. 4921, art. 4922, lit. j) la art. 791, lit. m2) la art. 836 alin. (1), lit. x) și y) la art. 836 alin. (1), lit f) la art. 868 alin. (1); elimină de la modificare art. 48 alin. (2) și (3), art. 491 alin. (2), art. 52, art. 54 alin. (1) și (4), art. 57; elimină de la abrogare art. 9 alin. (5), art. 17 alin. (2) lit. o), art. 45 alin. (1) lit. e), art. 45 alin. (2), art. 48 alin. (1), art. 491 alin. (1), art. 50, art. 51, art. 53, art. 54 alin. (3), (5) și (6), art. 190 alin. (2) lit. a), art. 190 alin. (3) lit. b), art. 241, art. 252 alin. (1) lit. e) și g); abrogă art. 2621 alin. (2), art. 265 alin. (21), art. 275 lit. a), art. 385 alin.(9)
  O.U.G. nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 2/2014 și modifică art. 4; elimină de la modificare art. 1
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.616/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Joi, 02 decembrie 2021, 12:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.