ORDIN nr.1.086 din 23 octombrie 2014
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.1 "Investitii productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM", operațiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" și a cererii de propuneri de proiecte aferente 4.776. - Ordin al ministrului educației naționale privind înființarea Centrului Județean de Excelență Covasna

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.086 din 23 octombrie 2014
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene
Publicare: M.Of. nr. 777/24 oct. 2014
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.099/2014 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.1 "Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM", operațiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
  O. nr.1.955/2015 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.1 "Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM", operațiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"


Duminică, 25 septembrie 2022, 03:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.