ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.91 din 23 decembrie 2014
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.91 din 23 decembrie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.267/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 237/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Dispozițiile art. 5 alin. (10) din O.G.G. nr. 28/1999, se aplică începând cu data de 31 august 2015.;dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
Publicare: M.Of. nr. 966/30 dec. 2014
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13; introduce art. 21 , art. 31 ; abrogă art. 9, art. 14
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. II și III
Aprobată cu modificări: L. nr.267/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. I pct. 2 și 3
Modificată: O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. II și art. III
  O.U.G. nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. II alin. (1)-(5) și art. III
  O.G. nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
- modifică art. II alin. (1) - (3), art. III; abrogă art. II alin. (4)
  L. nr.110/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și prorogarea unor termene


Duminică, 24 octombrie 2021, 14:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.