DECIZIA
nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (11) și (13) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (12) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.13 din 15 ianuarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 175/13 mar. 2015
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
- constată că prevederile art 78 alin. (12), în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014, sunt constituționale în raport cu criticile
  O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- art. 3 lit. e) și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 sunt constituționale în raport cu criticile formulate
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
- prevederile art, 78 alin. (11) și (13) sunt constituționale în măsura în care schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor în Registrul agricol se realizează de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013
  O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
constată că prevederile art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014, sunt constituționale în măsura în care obligația de menținere în categoria de folosință a pajiștilor incumbă deținătorilor de pajiști înregistrate ca atare în Registrul agricol la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013


Vineri, 12 august 2022, 20:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.