ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.5 din 2 aprilie 2015
privind deșeurile de echipamente electrice si electronice
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.5 din 2 aprilie 2015
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 10 zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. 38 alin. (2), precum și a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 4, care intră în vigoare în termen de 120 de zile de la data publicării.
Publicare: M.Of. nr. 253/16 apr. 2015
Functie activa:
Abrogă: O. nr.901/S.B./2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea și sănătatea personalului din punctele de colectare
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
  O. nr.2.264/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
- modifică art. 12, art. 20, art. 22 alin. (1), art. 27 alin. (3), art. 36 alin. (3), art. 38 alin. (9), anexa nr. 5 si anexa nr. 9; introduce lit. d) la art. 9 alin. (1) si art. 321
  O.U.G. nr.93/2020 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
- modifică art. 38 alin. (10) - (12) ; introduce alin. (13) la art. 38
  O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
- abrogă art. 25 alin. (7), la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 12 alin. (15)


Marți, 26 octombrie 2021, 15:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.