LEGE nr.74 din 14 aprilie 2015
privind administratorii de fonduri de investiții alternative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.74 din 14 aprilie 2015
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 93/2015
În vigoare: intră în vigoare la 30 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 274/23 apr. 2015
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.393/2015 pentru promulgarea Legii privind administratorii de fonduri de investitii alternative
Modificată: L. nr.268/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 52 alin. (1) partea introductivă; introduce lit. e1) la art. 50 alin. (2), art. 511 și alin. (41) și (42) la art. 52
  L. nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 7 alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (1) si art. 52 alin. (5); introduce alin. (4) la art. 21, lit. m) la art. 50 alin. (2), alin. (6) - (9) la art. 52, art. 571 si art. 631
  L. nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
- modifică art. 51 alin. (2) lit. e), art. 52 alin. (1) partea introductivă; introduce art. 161, lit. n) si o) la art. 50 alin. (2), art. 512


Joi, 20 ianuarie 2022, 12:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.