HOTĂRÂRE nr.766 din 21 noiembrie 1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.889/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcții
anexa nr. 5 art. 24 lit.j) si k)
  O. nr.622/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației de control și ale ștampilei destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții (abrogat succesiv prin O. nr.3.485/2013)


Miercuri, 16 ianuarie 2019, 23:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.