HOTĂRÂRE nr.766 din 21 noiembrie 1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.248/2002 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000
  O. nr.289/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice (abrogat prin O. nr.270/2005)
  O. nr.308/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, al ministrului de interne și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Procedurii de evaluare și desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
  O. nr.275/2012 al ministrului sănătății privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă


Vineri, 18 ianuarie 2019, 13:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.