DECIZIA
nr. 195 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.195 din 31 martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 396/5 iun. 2015
Functie activa:
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua sunt constituționale în măsura în care nu se aplică actelor notariale încheiate în țări care au aderat la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, și în țări cu care România are încheiate convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare


Luni, 12 aprilie 2021, 07:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.