ORDONANȚĂ nr.43 din 26 august 2015
pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.43 din 26 august 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.74/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 824/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 660/31 aug. 2015
Functie activa:
Abrogă: O. nr.701/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European
- la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 3513 alin. (4) și la art. 3514 alin. (2)
  O. nr.27/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European
- la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 3513 alin. (4) și la art. 3514 alin. (2)
  O. nr.410/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățenii români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European
- la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 3513 alin. (4) și la art. 3514 alin. (2)
  O. nr.51/2007 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire și experiență profesională dobândite în România, în afara sistemului național de învățământ, de către cetățenii români care doresc să desfășoare activități, în mod independent sau ca salariați, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
- la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 3513 alin. (4) și la art. 3514 alin. (2)
Modifică: L. nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- modifică art.3 alin.(4), art.4, art.8 alin.(1) lit. b), art.11, art.14 alin.(1) lit. b) a doua liniuță, art.17, art.18 lit. c), art.22 lit. b), art.23, art.241 alin.(1), art.26, art.301, art.351 alin.(2) lit. b), art.353 alin.(3) lit. d) și e), art.354, art.356 alin.(1),art. 371, art. 37 alin. (2), anexa nr. 8; introduce alin.(6)-(8) la art.1, alin.(41)-(45) la art.3, alin.(6)-(14) la art.3, lit.b1) la art.8 alin.(1), art.261, art.321, alin. (3) și (4) la art. 35, lit. f) la art.353 alin.(3), alin.(6) la art.353, cap.IV1 cu art.357-3512, cap. IV2 cu art. 3513 - 3515, alin.(11) la art.37, art.372-373, completează anexa nr.7; abrogă art.111,art.18 lit.d), art.22 alin.(2), anexa nr.5; înlocuiește anexele nr. 1-4
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.74/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- modifică art. I pct. 12; introduce un nou punct înaintea pct. 1 al art. I


Vineri, 20 mai 2022, 20:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.